รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการปฏิบัตงานในการรับสมัคร รับตรง บุคคภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำ พ.ศ. 2557 จำนวน 6800 อัตรา  แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศียนบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6600 อัตรา 2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาพ ปวช หรือ เทียบเทียว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200

Read More

รับตรง 58 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่ 1กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2557 รับจำนวน 80 คน คุณสมบัติ - เป็นผู่ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 - GPA คณิต เคมี  ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 - มีผลคะแนน PAT3 ดาวน์โหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ    

Read More

รับตรง 58 โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง มอ. 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง  ประจําปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557 รับจำนวน 32 คน คุณสมบัติ - เป็นผู่ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนทั่วประเทศ และจบการศึกษาก่อนเดือน เมษายน 2558 -  GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00   ดาวน์โหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ

Read More

มาแล้วจร้า ปฏิทินรับตรง แพทย์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2558   ที่มา ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

Read More

รับตรง 58 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม. สงขลานคริทร์ ปีการศึกษา 2558

รับตรงโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คุณสมบัติ/จำนวนการรับ กำหนดการ ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/ ขอบคุณ  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

Read More

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท พร้อมส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท พร้อมส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้ กรุงเทพฯ –มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคภาษาภาษาไทย และภาคนานาชาติ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม นี้ พร้อมส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% หรือเริ่มต้นที่ 36,000 บาทต่อ 1 ภาคเรียน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯตั้งอยู่บนถนนสายมอเตอร์เวย์ เขตประเวศ (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีหัวหมาก) และนำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ครอบคลุมทุกวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในระดับสากล อาทิ การจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว การจัดการธนาคาร และสถาบันการเงิน การตลาด

Read More

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 57

รับตรง  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25กรกฏาคม 2557 เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มุ่งเน้นคุณภาพ บนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาทุกวิชา เปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาเด่น สาขาที่เปิดรับ (สาขาละ 25คน) ได้แก่ 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ) รายละเอียดทุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุนประเภทที่ 1. “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา” เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40%จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557 - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) - สำหรับผู้สมัครโดยตรง

Read More

มาแล้ว!!! เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด admission 57

admission 57 ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 ใครที่อยากรู้ คะแนน admission 57 ว่า คะแนนต่ำสุด สูงสุด 57 เป็นของคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยใด ไปเช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด admission 57 กันเลย        ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกาศผลสอบ แอดมิชชั่น 57 และตอนนี้ เชื่อว่า คงมีน้อง ม.ปลาย หลาย ๆ คนที่อยากรู้ คะแนน admission 57 เพื่อตรวจดูว่า คะแนนต่ำสุด สูงสุด ของแอดมิชชั่น 57 ตกเป็นของคณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยแห่งใดกันแน่ และล่าสุด วันนี้ (3 กรกฎาคม 2557) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ก็ได้ประกาศคะแนน admission 57 ผ่านเว็บไซต์  http://admission.cuas.or.th/adm57mxmn/index.html          ใครที่อยากรู้คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด

Read More

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ ศรีราชา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2557   เพื่อเปิดโอกาสสำหรับน้องๆที่พลาดจากการสอบแอดมิชชั่นรวมเปิดทั้งสิ้น 2 สาขาด้วยกัน 1.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 57 ดาวน์โหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ    

Read More

ร่วมงาน “Stamford Passport to the World”

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เดินสายทั่วกรุงฯชวนน้องๆ  ร่วมงาน “Stamford Passport to the World” ​กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดขบวนมนุษย์สีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เดินสายทั่วกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ร่วมงาน “Stamford Passport to the World” ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ วิทยาเขตกรุงเทพฯ และวิทยาเขตหัวหิน ภายในงาน นอกจากน้องๆ จะได้ร่วมพบปะพูดคุยกับเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาแสตมฟอร์ด และสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมเวิร์คช็อป น้องๆ ยังได้มีโอกาสร่วมลุ้นทุนการศึกษาจำนวน

Read More