รับตรง57 ระบบรับตรงโควตา และ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

narason

รับตรง(ระบบรับตรง(โควตา) และ โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

ระบบรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2557
กำหนดการรับสมัคร
– 1- 20 พ.ย. 2556

โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ปีการศึกษา 2557
กำหนดการรับสมัคร
– วันที่  4 – 25 พ.ย. 56

ระบบรับตรง  โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557
มีทั้งหมด 11 โครงการ
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นำเชียกีฬา
6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม    (ลูกพระฆเนศ)
7. โครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน       สถาปัตยกรรมศาสตร์
8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
10. โครงการสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้าน      ทัศนมาตรศาสตร์
11. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

กำหนดการรับสมัคร– วันที่ 14- 31 ต.ค. 56

ดาว์นโหลดรายละเอียดทั้งหมด
ไปที่เว็บไซต์โครงการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.02dual.com

Comments

comments

Incoming search terms:

  • มน 57
  • รับตรงม นเรศวร57
  • ม นเรศวร รับตรง 57
  • ม นเรศวร 57
  • รับตรง มน 57
  • โควต้า มน 57
  • ประกาศผล มน 57
  • โครงการพิเศษ มน 57
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตรง 57
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร 57

ใส่ความเห็น